Телекомуникационна техника и технологии;
Company: МОБИЛТЕЛ  
Address:   София  1309   ул.Кукуш 1 Phone: 088 500 031 fax: 0888 500 032
WEB page:  http://www.mobiltel.bg  Email:  pr@mobiltel.bg  
Изграждане, поддръжка и експлоатация на цифрова клетъчна мобилна комуникационна мрежа на територята на РБългария
Search:
Product/activity

Search only by company's name
City:
Street:
Branch:
back top home
search | new firmsabout us  | links |  comments | contacts
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.