Машиностроене->Специална и гражданска продукция;Енергетика - технологии и съоръжения;
Фирма: САМЕЛ - 90 ЕАД 
Адрес:   Самоков  2000   ул. Преспа 18 телефон: 0722/ 66921; 66209 факс: 0722/ 66337
WEB страница:  http://samel90.bgcatalog.com  e-mail:  samel90@mbox.infotel.bg  

САМЕЛ 90 ЕАД е създадено през 1964 г. като предприятие със затворен технологичен цикъл на производство на военна радиоелектроника за нуждите на българската армия. Разположено е на 60 км южно от столицата на България и има възможност за лесен достъп до всички видове транспорт. телефон

След 1990 г. традиционната производствена програма е разширена с производството на стоки с гражданско предназначение в областите, за които фирмата има добра производствена база

Фирмата има собствен компютърен център, централна изпитвателна лаборатория, пречиствателна станция за отпадните води. В нея работят 550 работници и специалисти, като 20% от тях са с висше образование и над 65% са със средно специално образование.

В структурата на фирмата са включени собствени звена за извършване на маркетингова дейност, внос и износ на готовата продукция, както и конструкторско-технологични отдели към съответните производствени направления, които се грижат за усъвършенствуването и обновяването на нашето производство.

САМЕЛ 90 произвежда изделия с високо качество и надеждност гарантирани от Системата за осигуряване и управление на качеството ISO 9001. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 от швейцарската организация SGS и притежава сертификат No. Q9894 от 22.05.97.

САМЕЛ 90 разполага с отлично оборудвана лаборатория за извършване на входящ контрол на всички материали и комплектуващи елементи които предстои да бъдат вложени в производството. Централната изпитвателна лаборатория е атестирана от Комитета по стандартизация и метрология с атестат No.321-И/17.04.1996 и има правото да извършва държавни изпитания.

САМЕЛ 90 работи съвместно с компании от Западна Европа както като техен поддоставчик, така и за реализация на съвместни продукти на трети пазари.Тя е фирма с традиции, която е пазарно ориентирана, проявява гъвкавост в работата си и се отнася с внимание и респект към желанията на клиентите.

Стоки със специално предназначение
Стоки с гражданско предназначение
Компоненти
Услуги
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.