Металургия;
Фирма: ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД 
Адрес:   Кърджали  6600   бул. България 127, П.К.37 телефон: 0361/64501 факс: 0361/61393; 62642
WEB страница:  http://www.ock-bg.com  e-mail:  ock@kardjali.com  
ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД->2. РЕМОНТИ И ИНВЕСТИЦИИ
2. РЕМОНТИ И ИНВЕСТИЦИИ
Производствените агрегати, съоражения и сгради в дружеството са изложени на въздействието на силно корозионни флуиди и високи температури, и изискват особени грижи. Това се подсилва и от факта, че комплекса работи вече 44 години. Непрекъснато се увеличават ремонтните работи, които изискват много средства и труд, нарастващи с всяка изминала година. Подмянята на остарялото оборудване е крайно наложителна и се прави непрекъснато, но не може да даде желания ефект. За да се постигне той се налага внедряването на принципно нови процеси за дълбочинна преработка на суровините, за оползотворяването на натрупаните огромни количества отпадъчни продукти и намаляване разхода на енергийни ресурси и реагенти.
Поддържането на двата завода се осъществява главно чрез извършвана на текущи и капитални ремонти.
През последните години усилията на дружеството бяха насочени в две основни направления:
- поддържане на наличното, вече физически и морално остаряло оборудване, с цел обезпечаване изискванията за нормален технологичен процес;
- инвестиции, които довеждат до подобрени технологични параметри, икономии на енергиини ресурси и намаляване на разходите за ежедневни ремонти.
Общата стойност на извършените ремонтни работи през 1998 година възлиза на около 3 995 500 хил. лв. Доставени са резервни части от внос за 433 510 хил.лв.Въпреки трудната икономическа ситуация през 1998 г фирмата, осъзнавайки крещящата нужда от инвестиции за обновяване на комплекса е отделяла средства и за въвеждане на нови съоражения, които възлизат на 379 200 хил.лв.
Направените инвестиции през 1999 г са в размер на 835 000 USD от които 289 890 USD в Оловен завод и 287 100 в Цинков завод.
Извършените ремонтни дейности са в размер на 155 000 USD.
Голям обем проучвателна работа е извършена за изясняване на технологичното развитие на комплекса през следващите пет години.
Основно за Цинковия завод тoва развитие се изразява в изграждане на инсталация за преработване на исторически натрупалите се продукти - оловна шлака, цинков кек и утайки от пречиствателната станция, и извличането на съдържащите се в тях ценни компоненти. Предвижда се и модернизация на технологиите за получаване на цинков окис и на сярна киселина, с цел получаването на продукти с най-високо качество. Необходимите инвестиции за двата проекта са в размер на около 1 500 000 USD.
В оловен завод се предвижда внедряването на нова инсталация за преработка на амортизирани акумулатори. Едновременно с това, съвместно с МОСВ се изгражда национална система за събиране, съхранение и транспортиране на амортизираните акумулатори. Инвестицията е в 3 500 000 USD.
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.