Машиностроене;
Фирма: РИМПЕКС ООД Специални клиенти
Адрес:   София  1712 кв. Младост 3  бл.324, вх.Б, ет.2 телефон: 02 974 34 01 факс: 02 755 107
WEB страница:  http://www.rimpex.net  e-mail:  rimpex@techno-link.com  
РИМПЕКС ООД->ОГНЕУПОРНИ БЕТОНИ
ОГНЕУПОРНИ БЕТОНИ
 

Представляват смес от огнеупорни пълнители, добавки и огнеупорни цименти, които след смесване с вода се превръщат в каменоподобен материал, способен да запазва механичните си свойства при продължително въздействие на високи температури.

"Римпекс" ООД произвежда широка гама огнеупорни бетони под общото название РИМПЕКСАЛ на база различни пълнители (шамотни, бокситови, корундови, силициевокарбидни, магнезитови и др.) и с различни по качество и количество цименти  (бетони с високо, средно, ниско и свръхниско съдържание на цимент).

Огнеупорните бетони имат голямо приложение при изграждането и ремонта на различни топлотехнически съоръжения в черната и цветна металургия, машиностроенето, металолеенето, циментовата, стъкларската и керамична промишленост, химическата и нефтохимическата промишленост, строителството, енергетиката и др.

Огнеупорните бетони се полагат най-често чрез отливане, отливане с вибриране, торкретиране. В последния случай не се изисква използването на кофражни форми. Торкретирането обикновено се прилага за ремонт на разрушени участъци от работила огнеупорна облицовка.

Торкретните маси на "Римпекс" ООД са под общото название "РИМПЕКСАЛ Т" и са на база шамот, боксит, лек шамот, силициев карбид, магнезит и др.

Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.