Енергетика - технологии и съоръжения;
Фирма: ЕЛЕКТРИК АД 
Адрес:   Радомир  2400   ул.Райко Даскалов 68 телефон: 0777 22 02 факс: 0777 22 16
WEB страница:  http://electric.bgcatalog.com  e-mail:  ein_electric@yahoo.com  
ЕЛЕКТРИК АД->ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ->КОМПЛЕКТНИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОДСТАНЦИИ С МОЩНОСТ ДО 630КVA, 20/0,4/0,23 КV 50HZ ЗА ЗАХРАНВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЦЕХОВЕ И ЗАВОДСКИ ЕЛЕКТРОКОНСУМАТОРИ
КОМПЛЕКТНИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОДСТАНЦИИ С МОЩНОСТ ДО 630КVA, 20/0,4/0,23 КV 50HZ ЗА ЗАХРАНВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЦЕХОВЕ И ЗАВОДСКИ ЕЛЕКТРОКОНСУМАТОРИ
 
КТП са пригодени за монтаж на закрито. Те могат да се поставят както в специално подготвени помещения, така и в обществени помещения, в заводски цехове, складове, лаборатории, в непосредствена близост със захранвани от тях консуматори.
КТП има следните предимства:
- въвод ВН е възможно най-близко до захранваните консуматори;
- избягват се загубите в кабелите с голяма дължина на страна НН;
- икономисва се кабел на страна НН;
- пълна защита на персонала срещу попадане под напрежение.
Разновидност на КТП са превозими и за монтаж на открито.
КТП се състои от:
1. Входно поле ВН
2. Поле трансформатор
3. Разпеделително устройство НН
3.1. Входно поле
3.2. Изводни полета
3.3. Кондинзаторно поле
3.4. Поле секциониране и АВР
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.