Строителство и проектиране;
Фирма: SIKA - Швейцария СИЙЛ ТОП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 
Адрес:   София  1000   ул.Кърниградска 7-11 телефон: 02 981 21 87 факс: 02 981 37 66
e-mail:  simo@infotel.bg  
SIKA - Швейцария СИЙЛ ТОП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД->Добавки за бетон
Добавки за бетон
SIKA предлага над 100 вида съвременни добавки към циментови разтвори , добавки за бетон и мощни суперпластификатори, контролиращи процеса на бетониране в неговите различни фази. Ускорители и забавители, запазващи в константна величина въздушните пори по време на транспорта, осигуряващи висока обработваемост чрез свободно течащ бетон при редуциране до 30 % съдържанието на вода, забавяне на свързването от няколко часа до едно денонощие, повишена устойчивост на сулфати, висока водоплътност и химическа устойчивост; предпазващи от проникването на хлориди и намалена карбонизация, висока ранна и крайна якост; постигане на 100 % якост само за няколко часа и подобрена крайна якост на 28-ия ден с 40 % и много още.
За подробна информация по прилагането, потърсете съветите на специалисти от офиса на "Сийл топ инженеринг" ЕООД.
Type
Sikamentв - 163
Sikamentв - FF
Sikamentв - FF 86
Sikamentв - NN
Sikamentв - HE 200
Sikamentв - HE 220
Sikamentв - 10 TOP
Sikamentв - 520
Sikaв - Viscocrete - 1
Sikaв - Viscocrete - 2
Sikaв - Viscocrete - 3
Sikaв - Viscocrete - 5
Sikaв - Viscocrete - 3010
Sikaв - Viscocrete - 3012
Sikaв - Viscocrete - 3035
Sikaв - Viscocrete - 2050
Plastimentв - BV 40
Plastimentв - 2000
Plastimentв - AR 340
Sikaв Control - 40 (VP)
Sikaв Retarder
Sikaв - Retardol - 25
SikaCemв - 501
Plastocreteв - N
Plastocreteв - N liquid
Plastocreteв - NS
Sikaв - Aer
Sikaliteв - Powder
Fro - V5 - A
Sikanolв - A
Sikanolв - A 33
SikaLightcreteв - 02
Antifreeze 1 Powder
Antifreeze 1 Liquid
Sikaв - Pump
Sikaв - FerroGard - 901
Sikaв - FerroGard - 500/6-6 (VP)
Sikaв - Rapid - 1
Sikaв - Rapid - 2
Sikaв - UCS - 01
Sikacreteв - PP1 - HR
SikaFumeв - HR
Sikacreteв - L
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.