Лека промишленост->Текстилна промишленост;
Фирма: СЕВТ АД 
Адрес:   Казанлък  6100 кв. Индустриален  телефон: 0431 622 91 факс: 0431 644 05
WEB страница:  http://www.sevtkz.com  e-mail:  sevtkz@kz.orbitel.bg  

Предприятието започва дейността си през 1924 г. като производител на тютюнев амбалаж и въжета от коноп. През годините се разраства и разширява кръга от произвеждани продукти, като се специализира в областта на техническите текстилни изделия. В момента тече процес по внедряване на системата за контрол на качеството ISO 9001.

" Севт " има статута на акционерно дружество с регистриран капитал, разпределен в 97 600 поименни акции. Дружеството е приватизирано през 1997 г. и има двустепенна управленска система - Надзорен и Управителен съвет.

" Севт " АД е утвърден производител на технически текстил в България, известен на основните клиенти на този вид продукция. Дружеството може да изпълнява поръчки в срок и при съответното качество, съобразено с изискванията на клиентите.

Фирмата произвежда текстилни изделия от памук и синтетични коприни, които могат да се групират в две големи групи:

  • технически тъкани и изделия
  • тъкани за бита

Тъканите с техническо предназначение са основно производство на фирмата и задоволяват нуждите на потребителите в страната. Това са тъкани за филтри, транспортни ленти, конечни и безконечни ленти, противопожарни шлангове, брезенти, опаковачни ленти, колани и други. Дружеството разполага със специализирана техника и прилага подходящи технологии при производството на тези изделия. Тъканите се използват директно от потребителите или служат като суровина за технически изделия след съответна химическа обработка. Тъканите за бита, които се произвеждат във фирмата са главно полиамидни хастари и тъкани за работно облекло.

Тъкани памучни с техническо предназначение
Тъкани памучни за брезенти
Тъкани за постелъчно бельо и интериор
Тъкани за работно облекло
Тъкани за филтри
Тъкани синтетични с техническо предназначение
Тъкани за гумено-текстилни транспортни ленти
Ленти текстилни
Противопожарни шлангове
Тъкани синтетични за хастари
Колани
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.