Машиностроене;
Фирма: “РАДОМИР – МЕТАЛИ” АД Специални клиенти
Адрес:   Радомир  2400   телефон: 0777/ 804 89 факс: 0777/821 34 и 805 58
WEB страница:  http://www.radmetals.bgcatalog.com  e-mail:  leko_ko@mbox.infotel.bg  
“РАДОМИР – МЕТАЛИ” АД->Дейности->КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО
 
Качеството на продукцията се следи в пет лаборатории. В Експрес-квантометричната лаборатория се контролира стоманодобивния процес и се определя химическия състав на бързо и точно да се определи съдържанието на отделните компоненти. При производството на вакуумирана стомана (VAD-обработка), допълнително се следи и съдържанието на леките елементи - H,N и O.
В централната заводска лаборатоия се контролират механичните показатели - правят се изпитания на опън-натиск, на ударно огъване. Има възможност за извършване на изпитанията при температура от -70° до 1200° C. В лабораторията се извършва и металографски анализ за определяне чистотата и микроструктурата на метала, съгласно изискванията на клиента.
Лабораторията за безразрушителен контрол гарантира качество на произвежданите отливки и изковки на всички етапи от технологичния процес. Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура за улразвуков, магнитнопрахов и електро-потенциометричен контрол и цветна дефектоскопия.
В Експрес-формовъчната лаборатория се следи качеството на входящите материали, използвани в стоманолеярния цех, и технологичните показатели на формовъчните и сърцеви смеси.
Ведомствената метрологична служба следи състоянието на измервателните уреди и ги ремонтира. Тук се провеждат точни измервания при нестандартни и арбитражни случаи.

Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.